Obsah

Od 1. 3. 2022 obnoveny návštěvy v domově

Typ: ostatní
Návštěvy jsou opět umožněny s dodržováním nastavených pravidel.

AKTUÁLNÍ PRAVIDLA NÁVŠTĚV

Od 1. března 2022 je opětovně možné navštěvovat v domově
STANOVENÉ NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
ÚTERÝ, ČTVRTEK A SOBOTA  od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Koordinaci návštěv úterý a čtvrtek v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin zajišťuje sociální úsek, návštěvník používá k přivolání sociálních pracovníků zvonek u hlavního vstupu do DSP „sociální úsek“. Návštěvu je nutné předem telefonicky domluvit, na níže uvedených kontaktech:. 

 • sociální pracovnice Pavlína Václavíková, DiS., tel. 373 301 173
 • sociální pracovnice Štěpánka Bebrová, DiS., tel 373 301 172
 • sociální pracovnice Adéla Tyvoňáková, DiS., tel 373 301 171
 • vedoucí úseku sociální péče Bc. Libor Formánek, DiS., tel. 373 301 270

V sobotu je budova uzamčena a koordinaci návštěv zajišťují pracovníci oddělení ve službě, návštěvník využívá k přivolání personálu zvonek na oddělení péče u vstupu do DSP.

 

S ohledem na aktuální vývoj epidemie a opatření vlády

jsou nastavená pravidla návštěv:

 

 • neočkované osoby musí prokázat, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo SMS zaslanou odběrovým místem,
 • nebo potvrzením ošetřujícího lékaře nebo rozhodnutím KHS o prodělaném onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního POC nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 • nebo předložením certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění,
 • návštěvy jsou umožněny v prostorách společenské místnosti, návštěvní místnosti, na spojovací chodbě,
 • NÁVŠTĚVA MŮŽE TRVAT MAXIMÁLNĚ 45 MINUT
 • po celou dobu návštěvy musí mít každý návštěvník vlastní respirátor FFP2,
 • při vstupu do DSP a odchodu z budovy si vždy musí návštěvník dezinfikovat ruce,
 • volný pohyb návštěv v budovách je zakázán.
 • návštěvy netestujeme, samotesty návštěv neuznáváme.
 • k jednomu klientovi mohou v jeden čas přijít na návštěvu maximálně 2 osoby

 

Žádáme rodiny o shovívavost, dodržování nastavených pravidel, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klientky a klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. Prosíme návštěvy, aby neobcházely stanovená pravidla. V případě, že návštěva nesouhlasí s výše uvedenými pravidly návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

 

Děkuji za pochopení a přejeme hezké chvíle s Vašimi blízkými v DSP.


Vytvořeno: 1. 3. 2022
Poslední aktualizace: 7. 6. 2022 8:57
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.