Obsah

Historie

Základy dnešního Domu sociální péče byly položeny již v roce 1918. V tehdejším rozmachu podnikání po skončení I. světové války zde začal Čechoameričan Kondelík budovat továrnu na obuv. Svůj záměr nedokončil, zadlužil se, a vrátil se zpět do Ameriky. Rozestavěná budova připadla městu Kralovice. To dokončilo stavbu a budovu věnovalo hospodářské škole, která dosud neměla vlastní sídlo. Pod vedením ředitele Zévla zde vznikly dvě třídy.

Dráhu zaměřenou na pomoc bližním započala budova dnešního zařízení na samém sklonku II. světové války. Dne 28. 4. 1945 sem bylo přivezeno prvních 37 vězňů zachráněných z pochodu smrti koncentračního tábora Buchenwald. Vězni tu dlouho nepobyli, již koncem června 1945 byli zbývající nemocní převezeni do nemocnice v Rakovníku a nemocnice v Kralovicích zrušena.

V roce 1954 proběhla adaptace budovy a ta se stala nemocnicí s radostným posláním, porodnicí. Od 9. října 1954, kdy byl zahájen její provoz, až do roku 1962 se zde narodilo více než 2000 dětí. Mnoho dnes již dospělých občanů města a širokého okolí má v rodném listu uvedeno Kralovice. Po skončení funkce porodnice naše zařízení sloužilo dále jako interní oddělení.

S výstavbou Léčebny dlouhodobě nemocných bylo započato 25. 6. 1975, stavba byla dokončena v roce 1977. Dvě oddělené budovy komplikovaly provoz, a proto byla v letech 1978 až 1980 postaveny spojovací chodba, tzv. „krček“. Tím došlo ke spojení v jeden celek a celý objekt byl dán do užívání 29. 2. 1980. Léčebna dlouhodobě nemocných měla k dispozici 16 pokojů. Údaje o počtu lůžek se v dochovaných pramenech rozcházejí. Někde se uvádí 80 lůžek, jinde pouhých 60 lůžek. Léčebna byla vybavena odpovídajícím zdravotnickým zařízením a přístroji, včetně rehabilitace. Na podzim roku 1981 byla zahájena přístavba druhého patra nemocniční budovy. Dokončena byla v únoru 1985 a na ni navázala další etapa budování, a to výstavba bazénu o velikosti 8x6,5 m pro rehabilitační účely. První pacienti se v něm koupali v roce 1991. Léčebna dlouhodobě nemocných tak poskytovala zdravotní péči v rámci Okresního ústavu národního zdraví Plzeň-sever až do roku 1994, kdy se stala příspěvkovou organizací Okresního úřadu Plzeň-sever.

K 1. 8. 1995 byla Léčebna dlouhodobě nemocných transformována na Domov důchodců s ošetřovatelskou péčí, čímž došlo k přechodu z oblasti zdravotnictví do sféry sociálních služeb. Zřizovatelem byl Okresní úřad Plzeň-sever, který domov dál transformoval k 1. 1. 1997 na Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé občany. V roce 2001 došlo k další významné úpravě budovy, jež přinesla zkvalitnění života našich uživatelů, a to k přistavení společenského sálu. Ten slouží ke společenskému vyžití uživatelů, posezení s návštěvami, pořádání aktivizačních programů a k terapeutickým účelům. Od 1. 1. 2003 převzal zřizovatelskou funkci Krajský úřad Plzeňského kraje. Současný název Dům sociální péče p. o. nese naše zařízení od roku 2007.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byla rozšířena ubytovací kapacita nástavbou pavilonu B. Nově jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s nezbytným sociálním zázemím nenavýšily kapacitu, ale zlepšily kvalitu ubytování na úkor vícelůžkových pokojů. Nová část byla předána do užívání 19. 2. 2008.