Obsah

Základní principy domova

1. Respekt - respektujeme
 • základní lidská práva našich klientů (klienti mají možnost kdykoli opustit budovu, chodit nakupovat, rozhodují o svém volném čase. Na základě vlastního rozhodnutí se účastní pořádaných akcí. Podporujeme spolupráci s rodinou a přáteli klienta.),
 • ochranu osobní svobody, soukromí, (soukromé prostory na pokojích klientů jsou limitovány prostorem – nově příchozí klienti si mohou přinést obrázky na zeď a oblíbené drobné předměty, dále po projednání a souhlasem vedoucího úseku sociální péče pokud to povolují technické a prostorové podmínky i ostatní předměty - např. vlastní televizor nebo rádio. Návštěvy nejsou omezovány časem, ale musí být dodržována intimita klientů při úkonech osobní hygieny.),
 • ochranu osobních údajů (řídíme se dle směrnice o nakládání a uchovávání osobních dat.),
 • individualitu osobnosti,
 • individuální potřeby klientů (pro kuřáky jsou vymezené prostory ke kouření),
 • společné potřeby klientů.
2. Diskrétnost
 • Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi klienty. Zachováním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru.
3. Odbornost
 • personál si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče,
 • podporujeme odborného rozvoje pracovníků,
 • podporujeme zvyšování kvalifikace.
4. Týmová práce
 • spolupracujeme v týmech na individuálních plánech klientů,
 • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti,
 • Návaznost poskytovaných služeb.
5. Flexibilita
 • spolupracujeme v týmech na individu
 • služby jsou upravovány a poskytovány dle přání a potřeb klientů,
 • individuálního plánování – realizace osobních cílů,
 • při poskytování ošetřovatelské péče – dle změn zdravotního stavu a potřeb klienta.