Obsah

ETICKÉ ZÁSADY PRO PRÁCI S BIOGRAFIÍ SENORA V ČR

 

Práce s biografií je poskytována na základě principu Standardu kvality č. 5. sociálních služeb a na základě Etického kodexu organizace.  Při sběru biografických dat a při práci s biografií seniora se každý pracovník řídí etickými zásadami pro práci s biografií seniora.

Etické zásady:
  1. Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch seniora.
  2. Při práci s biografií respektujeme osobnost každého jedince, jeho svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
  3. Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu seniora.
  4. Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.
  5. Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči a odborné komunikaci.
  6. Zachovávání mlčenlivosti podmiňuje vzájemnou důvěru mezi seniorem a pečujícím.
  7. Neseme plnou zodpovědnost za získané informace od seniora a za svou práci. Jsme odpovědní sami sobě, seniorům a jejich rodinám, včetně partnerům i celé společnosti.
  8. Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy se seniorem a jeho rodinou na základě znalostí z biografie.
  9. Naším cílem je spokojenost člověka. Proto v nejvyšší možné míře usilujeme o to, aby péče navracela seniorům „radost ze života“, podporovala jejich samostatnost a přiblížila je tak k jejich představě o spokojeném podzimu života. 
  10.  Pečující nikdy nesoudí život seniora, ale respektuje jeho životní cestu.

(Procházková 2019)