Obsah

LOGOKONCEPCE BIOGRAFICKÉ PÉČE 

 

Dům sociální péče Kralovice, p. o. poskytuje komplexní služby na základě znalosti životního příběhu klienta. Životní příběh tzv. BIOGRAFIE, nám k tomuto způsobu práce poskytuje velké množství podnětných informací. Pomáhá nám zlepšit nejen vzájemnou komunikaci s klientem, ale také nás učí jako tým lépe rozumět seniorské generaci a jejich způsobu života. Snažíme se pečovat nejen o tělo, ale hlavně o duši našich klientů. Je pro nás důležité znát jejich potřeby psychické, sociální, ale i spirituální. Na základě znalosti životního příběhu každého klienta, můžeme odborněji pochopit i jejich změny chování. Naším cílem je nastavit služby našim klientům naprosto individuálně podle jejich potřeb.

Maximální podporou při zavádění koncepce „Biografické péče o seniory®“ je pro nás dlouhodobá spolupráce s PhDr. Evou Procházkovou, PhD., která je autorkou inovační koncepce a kontinuálně vzdělává náš tým. Biografickou péči pomáhá postupně zavádět do české praxe od roku 2016.  Současně přednáší tuto problematiku na několika univerzitách v ČR.

 PhDr. Eva Procházková, PhD., vystudovala v Rakousku „psychobiografický model péče“ u prof. Erwina Böhma a od roku 2008 je jeho stálou spolupracovnicí. Způsob péče o seniory s onemocněním demence, podle prof. Erwina Böhma a autora modelu péče, je využívaný v německy mluvících zemích, více na http://www.ebinbio.cz

Jsme součástí sítě „projektových domů pro seniory“, kteří jako první implementují koncepci „Biografické péče o seniory®“ do své praxe s cílem humanizovat zdravotně sociální služby seniorům.

Naším společným cílem je vidět seniora s celou jeho historií, ve které se odráží osobnost člověka, kterého vnímáme jako jedinečnou bytost.

Empatický a důstojný přístup k seniorům je založen na respektu a úctě k člověku v závěru jeho života. Naše biografická péče o seniory je podložena deseti etickými zásadami.