Obsah

Sazebník

Platnost od 01. 10. 2022

Sazebník cen pokojů na den v Kč
Typ pokoje Číslo pokoje Cena na den (Kč)
Pětilůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/1 220,-
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/2 230,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/3 240,-
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu    
A/4 230,-
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/5 230,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/6 235,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
10-20 m2 na osobu
A/7 240,-
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/8 230,-
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/9 250,-
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/10 250,-
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
A/11 250,-
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/12 225,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/13 240,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/14 240,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
10-20 m2 na osobu
B/15 240,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/16 240,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/17 240,-
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
10-20 m2 na osobu
B/18 240,-
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/19 225,-
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/20 250,-
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/21 250,-
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
B/22 250-
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/23 225,-
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/24 225,-
Dvoulůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
10-20 m2 na osobu
C/25 235,-
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/26 225,-
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/27 225,-
Čtyřlůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/28 220,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/29 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/30 250,-
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
10-20 m2 na osobu
C/31 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/32 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/33 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/34 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem do 10 m2 na osobu
C/35 250,-
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
10-20 m2 na osobu
C/36

250,-

Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
do 10 m2 na osobu
C/37 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem 10-20 m2 na osobu
B2/1 250,-
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a
prostorem 10-20 m2 na osobu
B2/2 250,-
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
10-20 m2 na osobu
B2/3 250,-
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
do 10 m2 na osobu
B2/4 250,-
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
nad 20 m2 na osobu
B2/5 250,-
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
nad 20 m2 na osobu
B2/6 250,-
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
nad 20 m2 na osobu
B2/7 250,-
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem
nad 20 m2 na osobu
B2/8 250,-
Sazebník stravy
Druh stravy Celodenní strava / den
normální č. 3 202- Kč
šetřící č. 4 202,- Kč
diabetická č. 9 205,- Kč
diabetická/šetřící č.9/4 205,- Kč
normální strava bez oběda 128,- Kč
diabetická strava bez oběda 131,- Kč
normální strava bez svačiny 176,- Kč
diabetická strava bez svačiny 179- Kč
Vyúčtování - vratky
za stravu

Při řádně nahlášené dovolence se za celé kalendářní dny vrací z úhrady za stravu pouze částka v hodnotě potravin.

Dieta č. 3, č. 4, č. 9 bez druhé večeře = úhrada celodenní stravy ve výši 202,- Kč.

  Vratka Výše vratky
při nepřítomnosti celý kalendářní den celá vratka  132,- Kč
za jednotlivá jídla snídaně 37,- Kč
  oběd 50,- Kč
  svačina     13,- Kč
  večeře     32,- Kč

Dieta č. 9 a č. 9/4 = úhrada celodenní stravy ve výši 205,- Kč.

  Vratka Výše vratky
při nepřítomnosti celý kalendářní den celá vratka  134,- Kč
za jednotlivá jídla snídaně 39,- Kč
  oběd 50,- Kč
  svačina 13,- Kč
  večeře 32,- Kč
Za příspěvek na péči (PNP)

Při pobytu mimo zařízení se uživateli příspěvek na péči vrací v případě celodenní nepřítomnosti ve výši 100% z denní částky PnP dle přiznaného příspěvku na péči. Denní částka vratky příspěvku na péči je vypočítána podle počtu dní v daném měsíci nepřítomnosti v DSP.

Ceník byl schválen Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2439/22 ze dne 22. 08. 2022, č. 881/09 ze dne 13. 07. 2009

 

Druhy a výše úhrady fakultativních činností:
KOPÍROVÁNÍ

černobíle formát A3

 1,- Kč/kus jednostranná

 2,- Kč/kus oboustranná

barevně formát A3

 2,- Kč/kus jednostranná

 3,- Kč/kus oboustranná

tisk fotografií (běžný papír)

formát A5

formát A4

 

  5,- Kč/kus

10,- Kč/kus

 

DOPRAVA

Úhrada za využití dopravy za účelem výletu nebo návštěvy služebním automobilem je stanovena pro jednu osobu/sedadlo 4 Kč za km.

 

PEDIKÚRA

Úhrada je stanovena za provedený výkon v čase 45 minut ve výši 140,- Kč.

 

Platba za kopírování je provedena hotově v provozní pokladně. Úhrada fakultativní činnosti doprava a pedikúra jsou vždy vyúčtovány s úhradou za poskytované služby k 15. dni v měsíci, a to zpětně následující měsíc po provedení.