Obsah

Cíle organizace

Cíle DSP Kralovice, p. o. 2016 - 2020

Dosahování úspěchů na trhu sociálních služeb prostřednictvím zaměstnanců DSP.

  • Pravidelná aktualizace standardů sociálních služeb a naplňování v praxi.
  • Vzdělávání a zvyšování odbornosti personálu.
  • Přizpůsobování prostředí podle potřeb našich uživatelů
  • Zavést v naší péči o uživatele Koncepci biografické péče.
  • Zavést v naší péči o uživatele principy ošetřovatelského konceptu Prof. Erwina Böhma.