Obsah

Sponzoři

§ 20, odst.8, zákona č. 586/92 Sb. v platném znění:

Od základu daně ...lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na ..................... účely sociální, zdravotnické, ....................., na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.  .....................V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34.