Obsah

Nejčastější otázky žadatelů o službu

Tato stránka vznikla díky častým a opakujícím se dotazům našich budoucích uživatelů nebo jejich blízkých. Snažili jsme se zde zachytit vše podstatné a důležité. Pokud Vám zůstane i přes to něco nejasného či nezodpovězeného, budeme rádi, když se nás zeptáte. Rádi Vám odpovíme.

1. Za jakých podmínek mohu nastoupit?

Nejprve musíte podat žádost. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout u sociálních pracovníků našeho zařízení nebo si jej můžete stáhnout na našich webových stránkách. Tiskopis má dvě části. První vyplní žadatel sám, druhou vyplňuje ošetřující lékař. Vyplněnou a podepsanou žádost můžete odevzdat přímo u sociálních pracovníků nebo ji můžete poslat poštou na adresu zařízení.

Vaši žádost nejprve posoudí komise pro posuzování žádostí. O výsledku budete informováni písemně. Bude-li Vaše žádost přijata a nebude volné místo, zařadíme ji do pořadníku žadatelů o službu.

2. Jaká je čekací doba?

Přesnou čekací dobu nelze určit, protože se v průběhu času mění.

3. Jak se dozvím o svém nástupu do zařízení?

Jakmile se uvolní místo, kontaktuje Vás sociální pracovnice. Vychází z pořadníku zájemců o službu. Před samotným přijetím má zájemce možnost seznámit se s Domácím řádem a se zněním „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran - uživatele i poskytovatele.

4. Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme komplexní pečovatelské a ošetřovatelské služby, tj.: podávání léků, ošetřování, rehabilitace, aktivizace, příprava a podávání celodenní stravy, ubytovací služby, praní prádla, pomoc s osobními úkony, pořádání kulturních a společenských akcí, a další.

Sociální pracovnice poskytuje pomoc při jednání s úřady, pomáhá uživateli řešit jeho aktuální problémy, je v kontaktu s rodinou uživatele atd.

Každý uživatel má také svého tzv. klíčového pracovníka, to je pracovník, který je jakýmsi prostředníkem mezi uživatelem služby a naším domovem. Je to právě klíčový pracovník, který zjišťuje přání, potřeby, cíle, požadavky a připomínky uživatele. Respektuje uživatele, chápe ho jako partnera. Je to zároveň člověk, který velmi úzce spolupracuje s rodinou uživatele.

V domově je také umístěna schránka na podněty, přání, připomínky a stížnosti našich uživatelů, informace o způsobu podávání naleznete na informačních nástěnkách každého oddělení. Jako domov jsme otevřeni každému postřehu, který povede ke zkvalitnění naší práce pro uživatele služeb.

5. Kolik to stojí?

Od 1. 1. 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., a vyhláška 505/2006 Sb. Platba za služby se hradí příspěvkem na péči v jeho plné výši. Platbu za pobyt stanovujeme v souladu s těmito právními předpisy. Na většinu uživatelů se vztahuje ustanovení paragrafu 73 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, který stanoví, že uživateli služeb musí zůstat po zaplacení úhrady alespoň 15 % z jeho příjmu. Maximální ceny jsou od 1. 1. 2012 stanoveny v sazebníku, který si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

6. Jaká je u vás strava?

Stravu připravuje v kuchyni zařízení. Vaří se normální strava, diabetická dieta a žlučníková dieta. Všechny druhy jídel mohou být mleté. V některých dnech je možná volba ze dvou jídel.

Zajišťujeme také pitný režim: celodenně – čaj, který je v termosu na každém oddělení nebo v termoskách přímo u uživatele.

Uživatelé mohou jíst buď ve společné jídelně, nebo v pokoji dle aktuálního zdravotního stavu. Pro ohřev jídla slouží mikrovlnné trouby, k dispozici na každém oddělení.

7. Mohu si vzít svůj nábytek?

Pokoje v Domu sociální péče jsou vybaveny účelným nábytkem, jako je polohovací lůžko, noční stolek a skříň k uložení osobních věcí. Každý uživatel si jej může doplnit svými obrazy a doplňky. Po domluvě je možné v závislosti možností prostoru pokoje vybavit vlastním nábytkem, jako je např. křeslo, stolek, židle, apod.

8. Kolik obyvatel žije na jednom pokoji?

V zařízení jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové a pětilůžkové pokoje. Některé pokoje mají vlastní sociální zázemí (WC a koupelna). V současné době se snažíme zvýšit soukromí uživatelů a plánujeme společně se zřizovatelem rekonstrukci, abychom mohli zvýšit komfort bydlení.

9. Kdy mohu přijít na návštěvu?

Návštěvy nejsou nijak omezeny, pouze musí být respektováni ostatní spoluobyvatelé. Pro návštěvy jsou stanovena pravidla, která jsou v Domácím řádu a Návštěvním řádu upravena, abychom tak zajistili bezpečné podmínky pro naše uživatele. K nahlédnutí jsou na našich webových stránkách.

10. Za jakých podmínek mohu odjet na dovolenou?

Na dovolenou nebo k rodině může uživatel odjet kdykoliv. Vzhledem k plánování stravy musí tuto skutečnost nahlásit do devíti hodin předešlého pracovního dne.

11. Jaké nabízíte možnosti kulturních vyžití a možnosti využití volného času?

Všem zaměstnancům DSP jde především o smysluplné a příjemné využití volného času našich uživatelů.

V rámci denních činností nabízíme programy zaměřené na skupinové cvičení, trénování paměti, hudební odpoledne, předčítání z knihy na pokračování a z denního tisku. Na základě zájmů našich uživatelů vznikl taneční klub a pěvecký soubor při DSP Kralovice, a jiné. Součástí života v domově se staly Kavárničky, kdy k posezení při kávě hraje živá hudba ve spolupráci např. paní V. Janečkové, J. Kubíka, ale také Kralovické šestky.

Dále pak probíhají další akce jako např. různé besedy, vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Kralovice. Kulturní akce zaměřené na hudbu (koncerty), připomínání tradic, a mnoho dalších.

12. Je dovolené kouření na pokojích?

Kouření na pokojích dovoleno není. V celém domově smí uživatelé kouřit jen v kuřárnách na oddělení nebo na terasách.

13. Smí vaši uživatelé mít televizi na pokoji?

Uživatelé mají možnost mít na pokoji vlastní TV, a to se souhlasem spolubydlícího nebo spolubydlících a musí hradit koncesionářský poplatek. Ke sledování TV mohou využívat uživatelé také jídelny na oddělení.

Stejné podmínky mají uživatelé, pokud chtějí mít na pokoji rádio, a to se souhlasem spolubydlícího nebo spolubydlících a musí hradit koncesionářský poplatek.

14. Mohou mít vaši uživatelé vlastní mobil?

Ano, uživatelé nejsou v tomto nikterak omezováni. Naopak se snažíme uživatele v této oblasti podporovat, a pokud uživatel zcela neovládá práci s mobilním telefonem, tak pracovníci domova mu pomáhají.