Obsah

Dobrovolnická činnost

Dobrovolnická činnost v našem zařízení je ve spolupráci s Dobrovolnickou agenturou DoRA Plzeň. Jejich činnosti jsou zejména pravidelné návštěvy našeho domova, kde si společně s uživateli povídají, chodí na procházky do zahrady nebo za nákupy do města. Některé jejich aktivity jsou ve společných prostorách (společenské hry, karty, apod.), nebo přímo v pokojích našich uživatelů (předčítání, rozhovory apod.).

Dále spolupracujeme s dobrovolníky při organizování společensko-kulturních akcích jako např. Šibřinky, zahradní slavnost a v poslední době při zajišťování regionální přehlídky Kralovický podzim.

Chcete se i Vy stát dobrovolníkem?

Kontaktujte nás:

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, tel. 734 110 066.

Většina našich dobrovolníků je ve spolupráci se Střední školou Kralovice, kde se studentky oboru „Sociální činnost“ připravují na své budoucí povolání. Spolupracujeme také při zajišťování odborné praxe.

Fotogalerie