Obsah

Chcete se stát naším klientem?

Co je potřeba udělat?

Jako první krok musíte vyplnit „Žádost“ o poskytování sociální služby. Formulář této žádosti si můžete stáhnout nebo Vám jej poskytnou naši sociální pracovníci, kteří Vám podají veškeré informace o poskytování služeb v zařízení.

K vyplněné a Vámi podepsané žádosti přiložíte vyplněné „Vyjádření ošetřujícího lékaře“ (součástí „Žádosti“ o poskytování sociální služby).

Při osobním jednání pro doplnění konkrétních informací o úhradách za poskytované služby je možné vzít s sebou (není to podmínka pro zařazení do evidence žadatelů):

  • Kopie – poslední potvrzení o výši důchodu (tj. Rozhodnutí, které Vám každý rok zasílá ČSSZ Praha), pro výpočet úhrady v případě uzavření smlouvy. V případě nízkého příjmu jej budete potřebovat pro doložení příjmu.
  • Kopie – potvrzení o přiznání příspěvku na péči v případě, že Vám byl již přiznán. Pokud příspěvek na péči nemáte, rádi Vám poradíme, jak o něj požádat.

To vše zašlete na naši adresu, která je uvedena v hlavičce tiskopisu, nebo osobně doručte do podatelny DSP nebo sociálním pracovníkům.

V případě, že splníte podmínky pro přijetí do našeho zařízení, tzn., že Váš zdravotní stav odpovídá cílové skupině uživatelů, kterým můžeme naše služby poskytnout, bude Vaše žádost s Vaším souhlasem zařazena do evidence zájemců o službu a budete o tom informováni písemně.

Nesplníte-li podmínky pro přijetí, budete také informován písemně spolu se zdůvodněním nepřijetí.

V okamžiku, kdy se pro Vás uvolní vhodné místo, Vás kontaktujeme.

Vřele Vám doporučujeme, abyste nás navštívil/a již v době, kdy budete podávat Žádost o poskytování sociální služby. Budete mít možnost si v klidu celé zařízení prohlédnout a my Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy na služby, které poskytujeme. Tuto návštěvu si raději předem domluvte telefonicky na níže uvedených kontaktech. Jste srdečně vítáni spolu s rodinnými příslušníky nebo přáteli.

Další informace můžete získat

Od pondělí do pátku v době od 08:00 do 15:00 na uvedených telefonních číslech:

  • 373 301 173 sociální pracovnice – Pavlína Václavíková, DiS.
  • 373 301 172 sociální pracovnice – Štěpánka Bebrová, DiS.
  • 373 301 270 vedoucí úseku sociální péče – Bc. Libor Formánek, DiS. (mob. 733 677 153)
  •  
  • 373 301 200 ředitel – Ing. Josef Trčka
  • nebo nám můžete své dotazy zaslat na e-mail podatelna@dspkralovice.cz

Informace ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby