Obsah

Chcete se stát naším klientem?

Co je potřeba udělat?
 • Jako první krok musíte vyplnit „Žádost“ o poskytování sociální služby. Formulář této žádosti si můžete stáhnout na www.dspkralovice.cz nebo Vám jej poskytnou naši sociální pracovníci, kteří Vám podají veškeré informace o poskytování služeb v zařízení.
 • V úvodu je nutné křížkem označit o jakou službu máte zájem. S výběrem vhodné sociální služby Vám můžou poradit sociální pracovníci nebo ošetřující lékař. Od 1. 1. 2020 poskytujeme tyto služby:
 1. Domov pro osoby se zdravotním postižení

tato služba je určena pro osoby od 40-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 1. Domov se zvláštním režimem

tato služba je určena pro osoby od 65-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 K vyplněné a Vámi podepsané žádosti přiložíte vyplněné „Vyjádření ošetřujícího lékaře“.
 • To vše zašlete na naši adresu, která je uvedena v hlavičce tiskopisu, nebo osobně doručte do podatelny DSP nebo sociálním pracovníkům.
 • V případě, že splníte podmínky pro přijetí do našeho zařízení, tzn., že Váš zdravotní stav a potřeba podpory a pomoci odpovídá cílové skupině uživatelů, kterým můžeme naše služby poskytnout, bude Vaše žádost s Vaším souhlasem zařazena do evidence zájemců o službu a budete o tom informováni písemně.
 • Nesplníte-li podmínky pro přijetí, budete také informován písemně spolu se zdůvodněním nepřijetí.
 • V okamžiku, kdy se pro Vás uvolní vhodné místo, Vás kontaktujeme.
 • Vřele Vám doporučujeme, abyste nás navštívil (a) již v době, kdy budete podávat Žádost o poskytování sociální služby. Budete mít možnost si v klidu celé zařízení prohlédnout a my Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy na služby, které poskytujeme. Tuto návštěvu si raději předem domluvte telefonicky na níže uvedených kontaktech. Jste srdečně vítáni spolu s rodinnými příslušníky nebo přáteli.

 

Další informace můžete získat na uvedených telefonních číslech:
 • 373 301 173 sociální pracovnice – Pavlína Václavíková, DiS.
 • 373 301 172 sociální pracovnice – Štěpánka Bebrová, DiS.
 • 373 301 171 sociální pracovnice - Tyvoňáková Adéla, DiS.
 • 373 301 270 vedoucí úseku sociální péče – Bc. Libor Formánek, DiS. (mob. 733 677 153)
 • 373 301 200 ředitel – Ing. Rudolf Salfický
 • nebo nám můžete své dotazy zaslat na e-mail podatelna@dspkralovice.cz

Informace ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby

Vzor Smlouvy o poskytování pobytové sociální péče - DOZP

Vzor smlouvy o poskytování pobytové sociální péče - DZR