Obsah

Virtuální univerzita třetího věku

Konzultační středisko

Dům sociální péče Kralovice, p. o.
Plzeňská 345, 331 41 Kralovice

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce, která je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti.

Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor. Výuku v Domu sociální péče Kralovice, p. o. zajišťují školení konzultanti.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory.

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“, který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (pod označením VU3V). Více informací na http://www.e-senior.cz.

Garantem výuky v konzultačním středisku je Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jak se může do výuky zapojit každý senior?

Účastníkem studia může být:

  • Senior se statutem důchodce
  • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
  • Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce)

Informace a přihlášku získáte u odborných konzultantů:

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.

Klienti DSP Kralovice mají kurz zdarma, pro ostatní je cena kurzu: 300 Kč.

Zájemci mohou získat bližší informace v kanceláři sociálních pracovníků.

První promoce studentů domova Praha 19. 5. 2016