Navigace

Obsah

Poslání a cíle

Dům sociální péče Kralovice, p. o. poskytuje pobytové sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Posláním služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití důstojného stáří při respektování individuálních potřeb v souvislosti s životním příběhem každého klienta.
Cílem naší služby je
Pobytové služby poskytujeme osobám

Osobám od 65-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, jejichž situaace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena pro osoby:

Služba není určena pro osoby:

Základní činnosti poskytované služby
Kapacita

Naše zařízení poskytuje celodenní pobyt pro 10 uživatelů sociálních služeb.

Pro ubytování nabízíme 3 pokojích. Z toho:

Prostřednictvím naší služby chceme
Pravidla pro ochranu práv před předsudky a negativním hodnocením