Navigace

Obsah

Poslání a cíle

Dům sociální péče Kralovice, p. o. poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití „aktivního“ a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta.
Cílem naší služby je
Pobytové služby poskytujeme osobám

Osobám od 40-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena pro osoby:

Služba není určena pro osoby:

Základní činnosti poskytované služby
Kapacita

Naše zařízení poskytuje celodenní pobyt pro 80 uživatelů sociálních služeb.

Pro ubytování nabízíme 42 pokojů. Z toho:

Prostřednictvím naší služby chceme
Pravidla pro ochranu práv před předsudky a negativním hodnocením