Navigace

Obsah

Poskytované služby

Oprávněné osoby k jednání se žadatelem (zájemcem) o službu:

Vedoucí úseku sociální péče a sociální pracovnice, kteří při této činnosti úzce spolupracují ředitelem.

Jakýkoliv dotaz nebo schůzku lze sjednávat na uvedených telefonních číslech.

Služby poskytované v areálu zařízení jinými organizacemi:
Úhrada za poskytované služby

Uživatel platí podle Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi ním a zařízením úhradu za bydlení, celodenní stravu a poskytovanou péči.

Sazby jsou v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3494/19 ze dne 20. 5. 2019 (viz Sazebník poskytovaných služeb). Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstat alespoň 15% jejího příjmu. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

V zařízení jsou různé typy jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojů, které se od sebe liší např. velikostí či vybavením, a samozřejmě, i úhradou za bydlení.


Fotografie