Navigace

Obsah

Chcete se stát naším klientem?

Co je potřeba udělat?
  1. Domov pro osoby se zdravotním postižení

tato služba je určena pro osoby od 40-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

  1. Domov se zvláštním režimem

tato služba je určena pro osoby od 65-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

 K vyplněné a Vámi podepsané žádosti přiložíte vyplněné „Vyjádření ošetřujícího lékaře“.

 

Další informace můžete získat na uvedených telefonních číslech:

Informace ke stažení

Žádost o poskytování sociální služby

Vzor Smlouvy o poskytování pobytové sociální péče - DOZP

Vzor smlouvy o poskytování pobytové sociální péče - DZR