Navigace

Obsah

ZMĚNA PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVNÍKY V DOMOVĚ OD 1. 6. 2021

Typ: ostatní
UpozorněníOd 1. června jsou v Domu sociální péče Kralovice, p. o. upravena pravidla návštěvy, dle vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, dochází ke změnám pravidel v rámci preventivních opatření, kdy lze návštěvu uskutečnit.

ZMĚNA PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY

Od 1. června jsou v Domu sociální péče Kralovice, p. o. upravena pravidla návštěvy, dle vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, dochází ke změnám pravidel v rámci preventivních opatření, kdy lze návštěvu uskutečnit.

Žádáme všechny návštěvníky o seznámení a dodržování následujících

pokynů a pravidel

 

Stanovené návštěvní hodiny:

STŘEDA           od 13:00 hod. do 17:00 hod.

SOBOTA           od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Termín návštěvy je nutné si domluvit předem: 

 • sociální pracovnice Pavlína Václavíková, DiS., tel. 373 301 173
 • sociální pracovnice Štěpánka Bebrová, DiS., tel 373 301 172
 • sociální pracovnice Adéla Tyvoňáková, DiS., tel 373 301 171
 • vedoucí úseku sociální péče Bc. Libor Formánek, DiS., tel. 373 301 270

Návštěvu lze uskutečnit za podmínek:

 1. návštěva se podrobí před zahájením návštěvy klienta POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem,
 2. před zahájením návštěvy návštěvník předloží potvrzení o RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které absolvovali nejdéle 48 hodin před návštěvou,
 3. návštěvník předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19:
 •  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
 •  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 1. návštěvník předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 a od prodělání onemocnění neuplynula doba 180 dní,
 2. návštěvník dodržuje všechny preventivní protiepidemiologické opatření v DSP.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy budou probíhat pouze v určených a označených prostorách.
 2. Po celou dobu návštěvy musí mít každý návštěvník vlastní respirátor FFP2.
 3. Při vstupu do DSP a odchodu z budovy si vždy musí návštěvník dezinfikovat ruce.
 4. Čas určený pro jednu návštěvu klienta je vymezen na 30 minut.
 5. Počet návštěvníků je max. 2 dospělé osoby.
 6. Volný pohyb návštěv v budovách a areálu zahrady je zakázán.
 7. Po každé návštěvě proběhne desinfekce prostor a povrchů.

 

 

Děkujeme, že chápete preventivní opatření,

chráníme tímto Vaše blízké, kteří jsou nejohroženější skupinou.

 


Vytvořeno: 31. 5. 2021
Poslední aktualizace: 31. 5. 2021 13:47
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.