Obsah

ZMĚNA PRAVIDEL PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ

Typ: ostatní
UpozorněníOd 8. listopadu jsou v Domu sociální péče Kralovice, p. o. jsou upravená pravidla pro návštěvy, je však nezbytné dodržování stanovených pravidel.

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ OD 8. 11. 2021

 

Od 8. listopadu jsou v Domu sociální péče Kralovice, p. o. jsou upravená pravidla pro návštěvy, je však nezbytné dodržování stanovených pravidel v rámci preventivních opatření, která jsou v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

Žádáme všechny návštěvníky o dodržování následujících pokynů a pravidel
Stanovené návštěvní hodiny:
ÚTERÝ, ČVTRTEK A SOBOTA  od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Koordinaci návštěv úterý a čtvrtek v době od 13:00 hodin do 15:30 hodin zajišťuje sociální úsek, návštěvník používá k přivolání sociálních pracovníků zvonek u hlavního vstupu do DSP – sociální úsek.

V sobotu je budova uzamčena a koordinaci návštěv zajišťují pracovníci oddělení ve službě, návštěvník využívá k přivolání personálu zvonek na oddělení péče u vstupu do DSP.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM POSKYTNOU INFORMACE: 
 • sociální pracovnice Pavlína Václavíková, DiS., tel. 373 301 173
 • sociální pracovnice Štěpánka Bebrová, DiS., tel 373 301 172
 • sociální pracovnice Adéla Tyvoňáková, DiS., tel 373 301 171
 • vedoucí úseku sociální péče Bc. Libor Formánek, DiS., tel. 373 301 270
Návštěvníkovi je vstup do DSP umožněn po předložení:
 1. certifikátu o provedeném očkování, kdy uplynulo od aplikace více než 14dnů,
 2. potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu vydané certifikovaným odběrovým střediskem, ne starší než 24 hodin,
 3. potvrzení o negativním výsledku PCR testu vydané certifikovaným odběrovým střediskem, ne starší než 72 hodin,
 4. potvrzení ošetřujícího lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19, kdy doba od pozitivního PCR testu není delší než 180 dní.
Pravidla pro návštěvy:
 1. Návštěvy jsou umožněny v prostorách společenské místnosti, návštěvní místnosti, na spojovací chodbě. NÁVŠTĚVA MŮŽE TRVAT MAXIMÁLNĚ 30 MINUT
 2. Po celou dobu návštěvy musí mít každý návštěvník vlastní respirátor FFP2.
 3. Při vstupu do DSP a odchodu z budovy si vždy musí návštěvník dezinfikovat ruce.
 4. Volný pohyb návštěv v budovách je zakázán.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a s ohledem na nutnost zajistit vysokou míru bezpečí pro klienty DSP, nedoporučujeme návštěvu dětí a mladistvých až do odvolání, respektive zlepšení epidemiologické situace. Žádáme rodiny o shovívavost, dodržování nastavených pravidel, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy.

Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klientky a klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál. Prosíme návštěvy, aby neobcházely stanovená pravidla. Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedenými pravidly návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

 

Děkuji za pochopení, spolupráci a přejeme hezké chvíle s Vašimi blízkými v DSP.


Vytvořeno: 5. 11. 2021
Poslední aktualizace: 5. 11. 2021 14:06
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.