Obsah

PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ KLIENTŮ V NOUZOVÉM STAVU

Typ: ostatní
PRAVIDLA PRO VYCHÁZENÍ KLIENTŮ V NOUZOVÉM STAVU 1Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 (viz příloha) mohou klienti po dobu nouzového stavu opouštět Dům sociální péče při splnění níže uvedených pravidel. Tato pravidla se vztahují jak na klienty, tak na rodinné příslušníky.

Povolené vycházky od 16. 12. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 mohou klienti po dobu nouzového stavu opouštět Dům sociální péče (dále jen DSP) při splnění níže uvedených pravidel. Tato pravidla se vztahují jak na klienty, tak na  rodinné příslušníky.

 1. Vycházka do 6 hodin

  • Klient nahlásí odchod i návrat z vycházky vedoucí oddělení, která je povinna vést evidenci. V případě její nepřítomnosti nahlásí odchod i návrat z vycházky pracovníku na oddělení.  
  • V průběhu vycházky je klient povinen používat vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95.  

 2. Vycházka nad 6 hodin

  • V případě, že vycházka bude nad 6 hodin, musí být toto předem dohodnuto se sociálním pracovníkem tak, aby byl zajištěn karanténní pokoj po návratu. Jestliže je kapacita karanténních pokojů obsazena klienty, kteří požádali
    o pobyt mimo zařízení dříve, není pobyt mimo zařízení umožněn.
  • Po návratu z vycházky bude klient umístěn do oddělených prostor – preventivní zóny a do 72 hodin od ukončení vycházky bude klientovi proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. V případě negativních výsledků obou testů je klientovi ukončen pobyt v preventivní zón

 

 3. V průběhu vycházky je uživatel povinen používat vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95. 

Klient si zakoupí na vycházku respirátor, pokud si ho sám nemůže pořídit, může ho zakoupit a přivézt rodina, popřípadě klient požádá o zakoupení sociální pracovníky.

 

Žádáme rodiny, aby respektovaly pravidla. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky ani personálně. Přesto děláme maximum, abychom ochránili klienty, vás a pracovníky DSP.

Příloha - Usnesení č. 1325.pdf (203.47 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 18. 12. 2020
Poslední aktualizace: 19. 12. 2020 16:27
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.