Obsah

Návštěvy v době svátků 2020

Typ: ostatní
informaceInformace o možnosti návštěvy v době svátků od 24. 12.2020 do 2. 1. 2021

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚVY

od 24. 12. 2020 do 2. 1. 2021

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitel Domu sociální péče Kralovice, p. o., v době svátků v uvedené termíny jsou  planá pravidla pro návštěvy vydané 5. 12. 2020.

 

  • Termíny k provedení antigenních testů a následné umožnění návštěvy:

 Čtvrtek 24. 12. 2020 návštěvy nejsou, je možnost předání balíčků pro klienty. Je nutné u hlavního vchodu zvonit na příslušné oddělení a vyčkat příchodu pracovníků DSP.

 Pátek 25. 12. 2020                                                   13:00 - 16:00 hod.

 Sobota  26. 12. 2020                                                  13:00 - 16:00 hod.

 Úterý 29. 12. 2020                                                      13:00 – 15:00 hod.

 Čtvrtek 31. 12. 2020                                                   13:00 – 15:00 hod.

 Sobota 2. 1. 2021                                                         13:00 - 16:00 hod.

  • Na návštěvu se dostaví v termínu a hodinu dle dohody se sociálními pracovníky.
  • V případě podrobení POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2  minimálně 25 minut před termínem návštěvy, vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test.
  • Před odběrem bude osobám změřena tělesná teplota, poté vyplní informovaný souhlas s provedením testu.
  • Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 15 minut), mezitím vyplní dotazník ve všech bodech.
  • Po sdělení negativního výsledku testu si vydesinfikuje ruce a po nasazení nového (nepoužitého) respirátoru může odejít dle pokynu sociálního pracovníka na návštěvu.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • vyplní dotazník ve všech bodech,
  • maximálně dvě dospělé osoby u jednoho klienta,
  • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který obdrží od pracovníka domova,
  • řídí se pokyny sociálního pracovníka, který kontroluje, zda osoby prošly vstupní kontrolou.
 

Dům sociální péče není povinen testování návštěv provádět; jde o vstřícný krok a snahu zajistit rodinný kontakt pro naše klienty. Žádáme Vás proto o trpělivost, včasnou rezervaci a klidné absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

 

Děkujeme za pochopení


Vytvořeno: 19. 12. 2020
Poslední aktualizace: 19. 12. 2020 16:42
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.