Obsah

MOŽNOST NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ OD 5. 12. 2020 do odvolání

Typ: ostatní
Pravidla pro návštěvníky v rámci mimořádného opatření

INFORMACE O MOŽNOSTI NÁVŠTĚVY

od 5. 12. 2020 do odvolání

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitel Domu sociální péče Kralovice, p. o. tato pravidla pro návštěvy.

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu
 1. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient domova:

(rezervace návštěvy není nutná, postačí dohoda se sociálním pracovníkem)

 • je omezen ve svéprávnosti,
 • je se zdravotním postižením,
 • vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitel),
 • je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
 1. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

(rezervace návštěvy je nutná)

 • podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí,
 • absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem,
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Postup pro návštěvy podle bodu 2)

 • Zájemce o návštěvu si rezervuje termín provedení antigenního testu POUZE na tel. čísle 373 301 171, 373 301 172, 373 301 173 (kapacita je omezena kapacitou komunikačních míst) POUZE v časech 8.00 -15.00 hod. Respektujte prosím, že zaměstnanci domova mají i jiné úkoly.

 

 • Termíny k provedení antigenních testů a následné umožnění návštěvy:

Sobota               13:00 - 16:00 hod.

 Úterý                 13:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek              13:00 – 15:00 hod.

 

 • Na návštěvu se dostaví v termínu a hodinu dle dohody se sociálními pracovníky.
 • V případě podrobení POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2  minimálně 25 minut před termínem návštěvy, vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test.
 • Před odběrem bude osobám změřena tělesná teplota, poté vyplní informovaný souhlas s provedením testu.
 • Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 15 minut), mezitím vyplní dotazník ve všech bodech.
 • Po sdělení negativního výsledku testu si vydesinfikuje ruce a po nasazení nového (nepoužitého) respirátoru může odejít dle pokynu sociálního pracovníka na návštěvu.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

 • vyplní dotazník ve všech bodech,
 • maximálně dvě dospělé osoby u jednoho klienta,
 • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinesou nepoužitý nebo, který obdrží od pracovníka domova,
 • řídí se pokyny sociálního pracovníka, který kontroluje, zda osoby prošly vstupní kontrolou.

Dům sociální péče není povinen testování návštěv provádět; jde o vstřícný krok a snahu zajistit rodinný kontakt pro naše klienty. Žádáme Vás proto o trpělivost, včasnou rezervaci a klidné absolvování všech procedur, které nám byly uloženy vládou a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

 

Děkujeme za pochopení


Příloha

Vytvořeno: 3. 12. 2020
Poslední aktualizace: 19. 12. 2020 16:27
Autor: Bc. Libor Formánek, DiS.