Zřizovatel: Plzeňský kraj

aktuality:

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
více >

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v r. 2017
více >

VIII. ročník regionální přehlídky KRALOVICKÝ PODZIM 2018
více >

Den otevřených dveří 2018
více >

Nový ošetřovatelský model v naší péči
více >

Informační servis
více >

Fotografie z roku 2018
více >

Časopis NÁŠ DOMOV 2/16
více >

Virtuální univerzita třetího věku
více >

Šikovné ruce našich seniorů
více >

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

virtuální univerzita třetího věku

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO

Dům sociální péče Kralovice, p. o.
Plzeňská 345, 331 41 Kralovice

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce, která je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti.

Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor. Výuku v Domu sociální péče Kralovice, p. o. zajišťují školení konzultanti.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory.

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“, který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity třetího věku (pod označením VU3V). Více informací na http://www.e-senior.cz.

Garantem výuky v konzultačním středisku je Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jak se může do výuky zapojit každý senior?

Účastníkem studia může být:


Informace a přihlášku získáte u odborných konzultantů:

POZVÁNKA KE STUDIU VU3V

Od 6. 10. 2017 bude v DSP Kralovice pokračovat výuka virtuální univerzity třetího věku, kterou zaštiťuje Česká zemědělská univerzita v Praze.

Výuka probíhá formou video-přednášek, které jsou posluchačům promítnuty. Poté následuje debata a společné vyplnění testu. Přednášek je celkem šest a konají se 1x za 14 dní vždy v pátek od 13:30 v návštěvní místnosti DSP Kralovice.

Po úspěšném absolvování 6 kurzů je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze.

KURZ PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEMESTR: CESTOVÁNÍ, CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti CESTOVÁNÍ. Jaká rizika cestování obnáší, cestovní ruch nemusí působit pouze pozitivně, ale může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí. A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Osnova šesti přednášek

Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.

Klienti DSP Kralovice mají kurz zdarma, pro ostatní je cena kurzu: 300 Kč.

Zájemci mohou získat bližší informace v kanceláři sociálních pracovníků.

První promoce studentů domova Praha 19. 5. 2016 - více >