Zřizovatel: Plzeňský kraj

aktuality:

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
více >

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v r. 2017
více >

VIII. ročník regionální přehlídky KRALOVICKÝ PODZIM 2018
více >

Den otevřených dveří 2018
více >

Nový ošetřovatelský model v naší péči
více >

Informační servis
více >

Fotografie z roku 2018
více >

Časopis NÁŠ DOMOV 2/16
více >

Virtuální univerzita třetího věku
více >

Šikovné ruce našich seniorů
více >

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

domov má tyto základní principy

 1. Respekt - respektujeme
  • základní lidská práva našich klientů (klienti mají možnost kdykoli opustit budovu, chodit nakupovat, rozhodují o svém volném čase. Na základě vlastního rozhodnutí se účastní pořádaných akcí. Podporujeme spolupráci s rodinou a přáteli klienta.),
  • ochranu osobní svobody, soukromí, (soukromé prostory na pokojích klientů jsou limitovány prostorem – nově příchozí klienti si mohou přinést obrázky na zeď a oblíbené drobné předměty, dále po projednání a souhlasem vedoucího úseku sociální péče pokud to povolují technické a prostorové podmínky i ostatní předměty - např. vlastní televizor nebo rádio. Návštěvy nejsou omezovány časem, ale musí být dodržována intimita klientů při úkonech osobní hygieny.),
  • ochranu osobních údajů (řídíme se dle směrnice o nakládání a uchovávání osobních dat.),
  • individualitu osobnosti,
  • individuální potřeby klientů (pro kuřáky jsou vymezené prostory ke kouření),
  • společné potřeby klientů.
 2. Diskrétnost - je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi klienty. Zachováním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru.
 3. Odbornost
  • personál si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče,
  • podporujeme odborného rozvoje pracovníků,
  • podporujeme zvyšování kvalifikace.
 4. Týmová práce
  • spolupracujeme v týmech na individuálních plánech klientů,
  • podporujeme klienta v jeho soběstačnosti,
  • Návaznost poskytovaných služeb.
 5. Flexibilita
  • spolupracujeme v týmech na individu
  • služby jsou upravovány a poskytovány dle přání a potřeb klientů,
  • individuálního plánování – realizace osobních cílů,
  • při poskytování ošetřovatelské péče – dle změn zdravotního stavu a potřeb klienta.