Zřizovatel: Plzeňský kraj

aktuality:

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
více >

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v r. 2017
více >

VIII. ročník regionální přehlídky KRALOVICKÝ PODZIM 2018
více >

Den otevřených dveří 2018
více >

Nový ošetřovatelský model v naší péči
více >

Informační servis
více >

Fotografie z roku 2018
více >

Časopis NÁŠ DOMOV 2/16
více >

Virtuální univerzita třetího věku
více >

Šikovné ruce našich seniorů
více >

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

poslání a cíle

Dům sociální péče Kralovice, p. o. poskytuje pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním služby je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc k prožití „aktivního“ a důstojného života při respektování individuálních potřeb každého klienta.

cílem naší služby je

pobytové služby poskytujeme osobám

osobám od 40-ti let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního nebo tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena pro osoby:

Služba není určena pro osoby:

základní činnosti poskytované služby

kapacita

Naše zařízení poskytuje celodenní pobyt pro 90 uživatelů sociálních služeb. Pro ubytování nabízíme 45 pokojů. Z toho:

prostřednictvím naší služby chceme

pravidla pro ochranu práv před předsudky a negativním hodnocením